schoolkosten

schoolkosten

schoolkosten

Kosten schooljaar 2018-2019

Schoolboeken

‘Van Dijk’ levert de boeken voor uw kind. In de zomervakantie krijgt uw kind het volledige pakket thuisgestuurd. Aan het eind van het schooljaar moeten de boeken weer ingeleverd worden.

De Daaf Gelukschool heeft de gedragscode schoolkosten voortgezet onderwijs ondertekend.

Ouderbijdrage/Schoolnota

De school vraagt een bijdrage. Deze is vrijwillig. U ontvangt een schoolnota voor de activiteitenweek, excursies, vakmaterialen, sport etc. Deze nota is met instemming van de MR/DR tot stand gekomen. Er bestaat een mogelijkheid om dit bedrag in termijnen te voldoen. Wanneer u dit wilt, neemt u dan contact op met de administratie, ook voor vragen over de nota. Download hier de informatie over schoolkosten.

Ouderbijdrage klas 1 schooljaar 2018-2019
Ouderbijdrage klas 2 schooljaar 2018-2019
Ouderbijdrage klas 3 MAVO schooljaar 2018-2019
Ouderbijdrage klas 3 havo schooljaar 2018-2019
Ouderbijdrage klas 4 schooljaar 2018-2019
Ouderbijdrage klas 4 havo schooljaar 2018-2019
Ouderbijdrage klas 5 havo schooljaar 2018-2019

Tegemoetkoming schoolkosten

U kunt hierover informatie vinden op de website van DUO

Administratie

Formulieren voor kinderbijslag, zorgverzekering, vervoer etc. kunt u inleveren bij de administratie. De administratie is iedere schooldag bereikbaar van 8.00 tot 16.00 uur via 23-5261 644. U kunt natuurlijk ook een afspraak maken.

Kindgebonden budget

Het kindgebonden budget wordt verstrekt door de Belastingdienst en is een inkomensafhankelijke bijdrage in de kosten van kinderen van 0 tot 18 jaar. U hoeft het kindgebonden budget niet aan te vragen, want u krijgt dit automatisch van de Belastingdienst. Heeft u vragen over het kindgebonden budget? Kijk dan op www.toeslagen.nl

Verzekeringen

Verzekeringen zijn door Dunamare (het bestuur van de school) afgesloten.

Daafnieuws

Inloopmiddag 10 april 2019

Inloopmiddag 10 april 2019 Tijdens de eerste inloopmiddag voor ouder(s)/verzorger(s) in oktober zijn ideeën, wensen en ervaringen uitgewisseld. De sfeer was informeel, opbouwend en positief. Wij zijn de afgelopen periode enthousiast met de tips aan de slag gegaan....

Lees meer

Open Podium 2019

Open Podium 2019 Terwijl sommige mensen op 14 februari ’s avonds aan een romantisch diner zitten, zaten de leerlingen die deelnamen aan het Open Podium met wat lichte zenuwen gezellig samen op school aan tafel. Deze leerlingen hebben een maand geleden auditie gedaan...

Lees meer

Tekenwedstrijd was een succes

Tekenwedstrijd was een succes Dit jaar hebben we op de Daaf Gelukschool voor het eerst een tekenwedstrijd gehouden.  Afgelopen weken konden de leerlingen van de Daaf Geluk en de Vestiging Gunning op de Daaf Geluk zich aanmelden voor de tekenwedstrijd. Doordat een...

Lees meer