deelraad Vestiging Gunning op de Daaf Gelukschool

deelraad Vestiging Gunning op de Daaf Gelukschool

deelraad Vestiging Gunning op de Daaf Gelukschool

Onder de BRIN 18EC valt (onder andere) de deelraad voor de Vestiging van de Gunning op de Daaf Geluk. Hier vindt u de goedgekeurde notulen

De deelraad bestaat per 1 augustus 2018 uit de volgende leden:

Rik Landkroon, ouder van een leerling van de vestiging Gunning op de Daaf Geluk.
Wessel Fonck, leerling van de vestiging Gunning op de Daaf Geluk.
Bert Hartman (secretaris), docent en mentor.
Stef Maas, (voorzitter), docent en mentor.

Wat doet de deelraad?

Wat de deelraad doet is vastgelegd in het activiteitenplan. Dat kunt u downloaden op deze site.

Hoe weet ik wat er besproken is?

De vergaderingen zijn openbaar en de notulen worden hier gepubliceerd nadat ze goedgekeurd zijn in de vergadering.

Wanneer vergadert de deelraad?

We vergaderen iedere 6 weken of meer als dat noodzakelijk is. Als u een vergadering wilt bijwonen laat dat weten via de mail van school (drvg@daafgeluk.nl). De vergaderingen starten om 19:00 uur. De data die de Deelraad heeft afgesproken voor schooljaar 2018-2019:

  1. Woensdag 10 oktober 2018
  2. Dinsdag 13 november 2018
  3. Donderdag 10 januari 2019
  4. Woensdag 7 februari 2019
  5. Dinsdag 2 april 2019
  6. Donderdag 16 mei 2019
  7. Woensdag 26 juni 2019

Het activiteitenplan

Hier vindt u het activiteitenplan van de deelraad van de Vestiging Gunning op de Daaf Geluk. Dit plan omschrijft onze missie, visie en welke zaken we verwachten het lopende schooljaar te bespreken. De activiteitenplan is de basis voor het werk dat de deelraad van de Vestiging Gunning op de Daaf Geluk doet.

Download hier het activiteitenplan van de deelraad Vestiging Gunning op de Daaf Geluk voor schooljaar 2018-2019.
Download hier het jaarverslag van schooljaar 2017-2018.

Notulen / documenten

Notulen vergadering 10-10-2018
Notulen vergadering 13-11-2018

Wilt u meer informatie over de deelraad of wilt u zich aanmelden voor het bijwonen van een vergadering dan kunt u mailen naar het volgende adres: drvg@daafgeluk.nl

Daafnieuws

Inloopmiddag 10 april 2019

Inloopmiddag 10 april 2019 Tijdens de eerste inloopmiddag voor ouder(s)/verzorger(s) in oktober zijn ideeën, wensen en ervaringen uitgewisseld. De sfeer was informeel, opbouwend en positief. Wij zijn de afgelopen periode enthousiast met de tips aan de slag gegaan....

Lees meer

Open Podium 2019

Open Podium 2019 Terwijl sommige mensen op 14 februari ’s avonds aan een romantisch diner zitten, zaten de leerlingen die deelnamen aan het Open Podium met wat lichte zenuwen gezellig samen op school aan tafel. Deze leerlingen hebben een maand geleden auditie gedaan...

Lees meer

Tekenwedstrijd was een succes

Tekenwedstrijd was een succes Dit jaar hebben we op de Daaf Gelukschool voor het eerst een tekenwedstrijd gehouden.  Afgelopen weken konden de leerlingen van de Daaf Geluk en de Vestiging Gunning op de Daaf Geluk zich aanmelden voor de tekenwedstrijd. Doordat een...

Lees meer