contact met ouders

contact met ouders

contact met ouders

2 keer per jaar is er een overleg tussen ouders / verzorgers, leerling en mentor om het ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) door te nemen en eventueel bij te stellen. Daarnaast zijn er met regelmaat gesprekken met uw kind over zijn of haar ontwikkelingsperspectief.

Rapporten

  • Vmbo-kaderberoepsgerichte en –theoretische leerweg
    De leerlingen van de onderbouw krijgen 3 keer per jaar een rapport. In klas 3 en 4 bovenbouw werken we met het boekje Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA). Na iedere PTA-periode krijgen de leerlingen een cijferlijst.
  • Havo
    Leerlingen van de havo krijgen 3 keer per jaar een rapport. Er wordt gewerkt met een Programma voor Toetsing Onderbouw (PTO).

Ouderavonden

Elk schooljaar organiseert de Vestiging Gunning op de Daaf Gelukschool ouderavonden. Tijdens de ouderavond geven we informatie over de opzet en werkwijze in de diverse leerjaren.

Naast de algemene ouderavond is er een ouderavond na het eerste rapport en een ouderavond na het tweede rapport. Op deze avonden kunt u spreken met de mentor en met de vakdocenten. De data van deze avonden zijn:

  • Ouderavonden naar aanleiding van rapport 1: 13 en 14 december 2016 vanaf 17.00 uur.
  • Ouderavonden naar aanleiding van rapport 2: 21 en 22 maart 2017 vanaf 17.00 uur.

Daafnieuws