vakken onderbouw vmbo

vakken onderbouw vmbo

vakken onderbouw vmbo

 

1e leerjaar vmbo onderbouw1e halfjaar2e halfjaar
Biologie22
Expressie22
Duits22
Engels33
Lichamelijke opvoeding33
Aardrijkskunde22
Geschiedenis22
Nastec *33
Nederlands55
Wiskunde44
Groepsbegeleiding42
Training div.2
Rekenen remedial22
Taal remedial11
Leefstijl11
Totaal36 lesuren36 lesuren
2e leerjaar vmbo onderbouw1e halfjaar2e halfjaar
Biologie22
Expressie22
Duits22
Engels33
Lichamelijke opvoeding33
Aardrijkskunde22
Geschiedenis22
Economie22
Nastec *33
Nederlands55
Wiskunde44
Rekenen11
Groepsbegeleiding13
PSO**2
Training11
Leefstijl11
Totaal36 lesuren36 lesuren

* Nastec = Natuur, Scheikunde, Techniek
** PSO = Praktische sectororiëntatie voor beroepskeuze

Daafnieuws