vakken havo

 

vak 1 havo 2 havo 3 havo
Nederlands 5 4 3
Engels 3 3 3
Duits 3 3
Frans 3 3 3
Wiskunde 4 4 4
Nask 1 * 3 4
Aardrijkskunde 2 2 2
Biologie 3 3 2
Economie 3
Expressie 2 2 1
Leefstijl 1 1
Geschiedenis 3 3 2
Techniek 2
Groepsbegeleiding 2 2 2
Huiswerk 2
Lichamelijke opvoeding 3 3 3
Rekenen 1 1
Totaal 36 lesuren 36 lesuren 36 lesuren
vak  4 havo 5 havo
Nederlands 5 4
Engels 4 4
Maatschappijleer 1 1
Lichamelijke opvoeding 2 1
PWS**
Kunstvak 1 1
Schoolvrij deel Groepsbegeleiding 2 2
keuzevakken:
Biologie 5 4
Economie 4 4
Aardrijkskunde 4 4
Geschiedenis 3 4
Frans 4 4
Duits 4 4
M & O*** 5 5
Scheikunde 3 4
Natuurkunde 5 4
Wiskunde A 4 4
Wiskunde B 4 4
Rekenen 1

* Nask = Natuur en Scheikunde
** PWS=Proefwerkstuk