vakken havo

vakken havo

vakken havo

 

vak1 havo2 havo3 havo
Nederlands543
Engels333
Duits33
Frans333
Wiskunde444
Nask 1 *34
Aardrijkskunde222
Biologie332
Economie3
Expressie222
Leefstijl11
Geschiedenis332
Techniek2
Groepsbegeleiding222
Huiswerk2
Lichamelijke opvoeding333
Rekenen11
Totaal36 lesuren36 lesuren37 lesuren
vak 4 havo5 havo
Nederlands54
Engels44
Maatschappijleer11
Lichamelijke opvoeding21
PWS**
Kunstvak 11
Schoolvrij deel Groepsbegeleiding22
keuzevakken:
Biologie54
Economie44
Aardrijkskunde44
Geschiedenis34
Frans44
Duits44
M & O***55
Scheikunde34
Natuurkunde54
Wiskunde A44
Wiskunde B44
Rekenen1

* Nask = Natuur en Scheikunde
** PWS=Proefwerkstuk

Daafnieuws