vakken bovenbouw vmbo

vakken bovenbouw vmbo

vakken bovenbouw vmbo

 

3e leerjaar vmbo bovenbouw kader theoretisch
Nederlands 4 4
Engels 4 3
Lichamelijke opvoeding 3 2
Maatschappijleer 1 1
Kunstvak 1 1 1
Administratie 11
Duits 4 3
Geschiedenis 3
Aardrijkskunde 3
Economie 4 3
Wiskunde 4 3
Biologie 3
Nask 1 * 3
Groepsbegeleiding 2 2
Training rekenen 1 1
Training taal 1 1
Totaal 36 lesuren 36 lesuren
4e leerjaar vmbo bovenbouw kader theoretisch
Engels 4 4
Nederlands 5 5
Lichamelijke opvoeding 2 2
Maatschappijleer 1 1
Groepsbegeleiding 2 2
Economie 4 4
Aardrijkskunde 4
Duits 4 4
Geschiedenis 4
Nask 1 * 4
Biologie 4
Wiskunde 4 4
Rekenen facultatief 1 1
Administratie 11

* Nask = Natuur en Scheikunde

Daafnieuws

VMBO infoavond 2e klas

Hieronder de powerpoint presentaties betreft de info over 2e  klas VMBO profielen. presentatie vmbo infoavond 2019 presentatie vmbo infoavond 2019 LOB en profielen presentatie ouderavond E&O

Lees meer

Inloopmiddag woensdag 13 november 2019

Woensdag 13 november is er van 15.30 uur tot 17.00 uur een inloopmiddag voor alle ouders/verzorgers van onze leerlingen. Deze middag staat in het teken van ontmoeting. U kunt in een informele sfeer ervaringen, ideeën, tips, vragen, wensen, enz. uitwisselen met andere...

Lees meer