vakken bovenbouw vmbo

 

3e leerjaar vmbo bovenbouw kader theoretisch
Nederlands 4 4
Engels 4 3
Lichamelijke opvoeding 3 2
Maatschappijleer 1 1
Kunstvak 1 1 1
Administratie 11
Duits 4 3
Geschiedenis 3
Aardrijkskunde 3
Economie 4 3
Wiskunde 4 3
Biologie 3
Nask 1 * 3
Groepsbegeleiding 2 2
Training rekenen 1 1
Training taal 1 1
Totaal 36 lesuren 36 lesuren
4e leerjaar vmbo bovenbouw kader theoretisch
Engels 4 4
Nederlands 5 5
Lichamelijke opvoeding 2 2
Maatschappijleer 1 1
Groepsbegeleiding 2 2
Economie 4 4
Aardrijkskunde 4
Duits 4 4
Geschiedenis 4
Nask 1 * 4
Biologie 4
Wiskunde 4 4
Rekenen facultatief 1 1
Administratie 11

* Nask = Natuur en Scheikunde