vakken bovenbouw vmbo

vakken bovenbouw vmbo

vakken bovenbouw vmbo

 

3e leerjaar vmbo bovenbouwkadertheoretisch
Nederlands44
Engels43
Lichamelijke opvoeding32
Maatschappijleer11
Kunstvak 111
Administratie11
Duits43
Geschiedenis3
Aardrijkskunde3
Economie43
Wiskunde43
Biologie3
Nask 1 *3
Groepsbegeleiding22
Training rekenen11
Training taal11
Totaal36 lesuren36 lesuren
4e leerjaar vmbo bovenbouwkadertheoretisch
Engels44
Nederlands55
Lichamelijke opvoeding22
Maatschappijleer11
Groepsbegeleiding22
Economie44
Aardrijkskunde4
Duits44
Geschiedenis4
Nask 1 *4
Biologie4
Wiskunde44
Rekenen facultatief11
Administratie11

* Nask = Natuur en Scheikunde

Daafnieuws