vakken bovenbouw vmbo

vakken bovenbouw vmbo

vakken bovenbouw vmbo

 

3e leerjaar vmbo bovenbouwkadertheoretisch
Nederlands44
Engels43
Lichamelijke opvoeding32
Maatschappijleer11
Kunstvak 111
Administratie11
Duits43
Geschiedenis3
Aardrijkskunde3
Economie43
Wiskunde43
Biologie3
Nask 1 *3
Groepsbegeleiding22
Training rekenen11
Training taal11
Totaal36 lesuren36 lesuren
4e leerjaar vmbo bovenbouwkadertheoretisch
Engels44
Nederlands55
Lichamelijke opvoeding22
Maatschappijleer11
Groepsbegeleiding22
Economie44
Aardrijkskunde4
Duits44
Geschiedenis4
Nask 1 *4
Biologie4
Wiskunde44
Rekenen facultatief11
Administratie11

* Nask = Natuur en Scheikunde

Daafnieuws

Tekenwedstrijd was een succes

Tekenwedstrijd was een succes Dit jaar hebben we op de Daaf Gelukschool voor het eerst een tekenwedstrijd gehouden.  Afgelopen weken konden de leerlingen van de Daaf Geluk en de Vestiging Gunning op de Daaf Geluk zich aanmelden voor de tekenwedstrijd. Doordat een...

Lees meer

24 januari – Ouderavond Social Media

Verheugd zijn we dat we u, de ouder(s)/verzorger(s) van de Daaf Gelukschool en de ouder(s)/verzorger(s) van de Vestiging Gunning op de Daaf Geluk, kunnen uitnodigen voor een gezamenlijke ouderavond rondom het thema social media. Op donderdag 24 januari 2019 om 19.30u...

Lees meer

Onze school is gezond!

Onze school heeft het vignet Gezonde School behaald. Met het vignet Gezonde School laten wij zien dat onze school voldoet aan de kwaliteitscriteria die zijn opgesteld door deskundigen. Wij zijn trots op dit behaalde resultaat! Zo zorgen we voor actieve en gezonde...

Lees meer