groep 8

groep 8

groep 8

Onderwijs speciaal voor jou: de Vestiging Gunning op de Daaf Geluk!

Heb je een indicatie voor voortgezet speciaal onderwijs (vso) dan hebben wij je veel te bieden. Op de Vestiging Gunning op de Daaf Gelukschool tel je mee en je kunt jezelf zijn bij ons op school. Natuurlijk maken we afspraken met elkaar over hoe we met elkaar omgaan. Respect voor elkaar, voor de omgeving en voor onszelf vinden we belangrijk. Daarom hanteren we voor ieders veiligheid en welzijn een aantal waarden en normen. We mogen elkaar aanspreken op deze waarden en normen en dat maakt de Vestiging Gunning op de Daaf Gelukschool een veilige school.

Dit kan de Vestiging Gunning op de Daaf Gelukschool jou bieden:

  • Structuur en duidelijkheid
  • Warmte en geborgenheid
  • Respect en acceptatie van elkaar
  • Waardering en persoonlijke aandacht
  • Intensieve begeleiding in een kindvriendelijk klimaat
  • Hulp waar dat nodig is
  • Controle en waardering
  • Veiligheid, warmte en geborgenheid in een modern en prettig gebouw
  • Een regulier vakkenpakket

 

Daafnieuws