zij-instroom

zij-instroom

zij-instroom

Beste leerling, beste ouders,

Allereerst bedankt voor uw interesse in onze VSO school. Onze VSO school bestaat uit een vestiging voor jongeren met internaliserende problematiek, de Vestiging Gunning op de Daaf Geluk (VSO-VGDG) en een vestiging voor jongeren met externaliserende problematiek, de Professor dr. Gunningschool (VSO-PG).

Als u wilt weten of het aanbod van het VSO-VGDG passend is bij uw kind, kun u zich opgeven voor een oriëntatie bij ons op school. Dit vindt iedere maandagmiddag plaats van 15.30 – 16.30 uur.  Tijdens deze oriëntatie verzorgen wij voor een aantal leerlingen (max. 2 per keer) en hun ouders en/of hulpverlening een rondleiding en geven toelichting op hoe wij werken. Om te zorgen dat de groep niet te groot wordt, mogen er per leerling 2 volwassenen mee (ouders en/of hulpverlening en/of iemand van de huidige school). Het doel van deze oriëntatie is u te informeren over onze school. Na afloop kunt u beslissen of u wilt overgaan tot aanmelding. Pas na de aanmelding zal er een persoonlijke afspraak met u worden gemaakt.

Toelichting op de aanmeldingsprocedure:

 • De VSO-VGDG is voor leerlingen met specifieke ondersteuningsbehoeften passend bij ons ondersteuningsprofiel.
 • De voorwaarden voor ons VSO zijn als volgt;
  • De leerling beschikt minimaal over vmbo-k, vmbo-t of havo niveau
  • De leerling is in het bezit van een TLV of er is een TLV aangevraagd
  • De leerling is in staat om op school te komen en daar aanwezig te zijn
 • Een aanmelding kan uitsluitend door de leerling en diens ouders worden gedaan.
 • Voor een aanmelding dient u het aanmeldformulier in te vullen (link). Een aanmelding betekent niet per definitie dat er ook daadwerkelijk aangenomen wordt.
 • Als de aanmelding compleet ontvangen is, gaan de 6 tot 10 weken onderzoekstijd in om te bepalen of de ondersteuningsbehoeften van de leerling passend zijn voor ons ondersteuningsprofiel. Aan het eind van de onderzoekstijd zal er een gemotiveerde toewijzing of doorverwijzing worden gegeven. In alle gevallen zullen wij proberen zo snel mogelijk duidelijkheid te verschaffen over ons besluit; meestal kan dit binnen +/- 2 weken na aanmelding.
 • Het onderzoek zal bestaan uit dossieranalyse van de door ons ontvangen documenten, gesprekken met de leerling, ouders, school van herkomst en indien betrokken mogelijk ook hulpverlening.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Indien er nog vragen zijn kunt u contact opnemen met Mw. J.M.A.P. van Bueren-Lahnstein of Mw. E.S.E. van Bommel.

Hartelijke groet,

Mw. J.M.A.P. van Bueren-Lahnstein, Drs
Schoolpsycholoog
Tel.nr.: 06-43544787
E-mailadres: j.vanbueren-lahnstein@daafgeluk.nl

Mw. E.S.E. van Bommel, MSc.
NVO orthopedagoog
Tel.nr.: 06-52307817
E-mailadres: e.vanbommel@daafgeluk.nl

 

Daafnieuws

Open Podium 2020

Op woensdagavond 12 februari was de aula van de Daaf Geluk omgetoverd tot een knusse theaterzaal. De trap zat vol met familie, vrienden, medeleerlingen en docenten en aan de zijkant zaten de deelnemende leerlingen met lichte zenuwen te wachten tot ze hun kunsten...

Lees meer

Inloopmiddag 5 februari 2020 gaat niet door

Beste ouders/verzorgers, Door omstandigheden gaat de inloopmiddag van woensdag a.s. niet door. De eerstvolgende inloopmiddag is woensdag 13 mei. Wij beseffen dat u misschien hiervoor uw agenda vrij heeft moeten maken en bieden onze excuses aan.  Met vriendelijke...

Lees meer

Inloopmiddag woensdag 5 februari van 15.30 uur tot 17.00 uur

De eerste inloopmiddag in november leverde mooie gesprekken en suggesties op. Ook was er de wens om sommige thema’s wat langer met elkaar te bespreken. Aan deze wens geven we graag gehoor! U bent van harte welkom om met andere ouders in gesprek te gaan over het thema...

Lees meer

VMBO infoavond 2e klas

Hieronder de powerpoint presentaties betreft de info over 2e  klas VMBO profielen. presentatie vmbo infoavond 2019 presentatie vmbo infoavond 2019 LOB en profielen presentatie ouderavond E&O

Lees meer

Inloopmiddag woensdag 13 november 2019

Woensdag 13 november is er van 15.30 uur tot 17.00 uur een inloopmiddag voor alle ouders/verzorgers van onze leerlingen. Deze middag staat in het teken van ontmoeting. U kunt in een informele sfeer ervaringen, ideeën, tips, vragen, wensen, enz. uitwisselen met andere...

Lees meer