zij-instroom

zij-instroom

zij-instroom

Voor schooljaar 2018-2019 nemen wij voor klas 3 VMBO-T geen nieuwe leerlingen meer aan.

Zij-instroom VMBO

Er is zij-instroom mogelijk vanuit regulier en VSO bij ons op school in klas 1, 2 en 3 wanneer deze klassen niet vol zitten.

Zij-instroom HAVO 4

Als je je eindexamen vmbo-t hebt gehaald met een ruim voldoende gemiddelde, kun je doorstromen in de bovenbouw van de havo. Verder moet je ook gemotiveerd zijn, want de overstap is best groot.

Voor wiskunde moet je een inhaalprogramma volgen. Bij de toelating wordt altijd advies gevraagd aan de examencommissie van het vmbo-t. Alleen leerlingen met een autisme spectrum stoornis die in aanmerking komen voor voortgezet speciaal onderwijs kunnen toegelaten worden. Zie voor meer informatie: aanmelding.

Een overstap vanuit het vwo of vanuit een mbo-opleiding is soms ook mogelijk.

Voor het bovenstaande kunt u contact opnemen met de zorgcoördinator.

Daafnieuws