extra hulp

extra hulp

extra hulp

De Vestiging Gunning op de Daaf Gelukschool biedt extra zorg en ondersteuning aan leerlingen waar dat nodig blijkt. Die extra hulp geven wij op diverse manieren inhoud.

Pedagogisch Hulpverlener

De pedagogisch hulpverlener is gespecialiseerd in het begeleiden van leerlingen met een autisme spectrum stoornis. Zij bieden ondersteuning en begeleiding zowel in de klassen als door middel van individuele begeleidingsgesprekken.

Zorgteam

Soms ontstaan er belemmeringen in het leerproces. De mentor kan dan, in overleg met de teamleider, advies inwinnen bij het zorgteam. De mentor formuleert dan samen met de teamleider een hulpvraag die wordt voorgelegd aan het zorgteam. Het zorgteam bespreekt de hulpvraag en stelt een handelingsplan op. Ook wijzen we een proceseigenaar aan die verantwoordelijk is voor de uitvoering van het plan. Afhankelijk van de ondersteuningsbehoeften roepen wij interne of externe hulp in. Ouders of verzorgers worden altijd in kennis gesteld van het inschakelen van het zorgteam en ook de hoogte gesteld van de uitkomst van het zorgteamoverleg. Uiteraard kunnen ouders of verzorgers hun mening geven over de uitkomst van het zorgteamoverleg. Het zorgteam staat onder voorzitterschap van de adjunct-directeur.

Multidisciplinair overleg (MDO)

Bij schooloverstijgende ondersteuningsvragen beleggen we een MDO. Daarbij nodigen we naast de leerling en zijn ouder(s) of verzorger(s) ook alle bij de zorg betrokken personen uit, dus ook interne en externe professionals.
De orthopedagogen, de psycholoog en de psychologisch medewerker ondersteunen onze leerlingen bij faalangst, blokkades, motivatiebelemmeringen, studievaardigheden en concentratieproblemen. Indien nodig nemen zij testen af. In samenwerking met de zorgcoördinator stellen zij de ontwikkelingsperspectiefplannen (OPP) voor de leerlingen op.

Extra zorg en ondersteuning bij ingrijpende gebeurtenissen

Voor leerlingen die vanwege een verlies in de directe omgeving (overlijden, echtscheiding en andere ingrijpende gebeurtenissen) extra ondersteuning nodig hebben, zijn er 2 medewerkers aanwezig die deze ondersteuning kunnen bieden. Deze kunnen als een leerling vastloopt in zijn of haar verdriet individuele begeleiding bieden. Ook het vormen van steungroepen is mogelijk. Uiteraard gebeurt dit pas na zorgvuldig overleg met ouders/verzorgers en mentoren van de leerlingen.

Daafnieuws

Inloopmiddag 10 april 2019

Inloopmiddag 10 april 2019 Tijdens de eerste inloopmiddag voor ouder(s)/verzorger(s) in oktober zijn ideeën, wensen en ervaringen uitgewisseld. De sfeer was informeel, opbouwend en positief. Wij zijn de afgelopen periode enthousiast met de tips aan de slag gegaan....

Lees meer

Open Podium 2019

Open Podium 2019 Terwijl sommige mensen op 14 februari ’s avonds aan een romantisch diner zitten, zaten de leerlingen die deelnamen aan het Open Podium met wat lichte zenuwen gezellig samen op school aan tafel. Deze leerlingen hebben een maand geleden auditie gedaan...

Lees meer

Tekenwedstrijd was een succes

Tekenwedstrijd was een succes Dit jaar hebben we op de Daaf Gelukschool voor het eerst een tekenwedstrijd gehouden.  Afgelopen weken konden de leerlingen van de Daaf Geluk en de Vestiging Gunning op de Daaf Geluk zich aanmelden voor de tekenwedstrijd. Doordat een...

Lees meer