extra hulp

extra hulp

extra hulp

De Vestiging Gunning op de Daaf Gelukschool biedt extra zorg en ondersteuning aan leerlingen waar dat nodig blijkt. Die extra hulp geven wij op diverse manieren inhoud.

Pedagogisch Hulpverlener

De pedagogisch hulpverlener is gespecialiseerd in het begeleiden van leerlingen met een autisme spectrum stoornis. Zij bieden ondersteuning en begeleiding zowel in de klassen als door middel van individuele begeleidingsgesprekken.

Zorgteam

Soms ontstaan er belemmeringen in het leerproces. De mentor kan dan, in overleg met de teamleider, advies inwinnen bij het zorgteam. De mentor formuleert dan samen met de teamleider een hulpvraag die wordt voorgelegd aan het zorgteam. Het zorgteam bespreekt de hulpvraag en stelt een handelingsplan op. Ook wijzen we een proceseigenaar aan die verantwoordelijk is voor de uitvoering van het plan. Afhankelijk van de ondersteuningsbehoeften roepen wij interne of externe hulp in. Ouders of verzorgers worden altijd in kennis gesteld van het inschakelen van het zorgteam en ook de hoogte gesteld van de uitkomst van het zorgteamoverleg. Uiteraard kunnen ouders of verzorgers hun mening geven over de uitkomst van het zorgteamoverleg. Het zorgteam staat onder voorzitterschap van de adjunct-directeur.

Multidisciplinair overleg (MDO)

Bij schooloverstijgende ondersteuningsvragen beleggen we een MDO. Daarbij nodigen we naast de leerling en zijn ouder(s) of verzorger(s) ook alle bij de zorg betrokken personen uit, dus ook interne en externe professionals.
De orthopedagogen, de psycholoog en de psychologisch medewerker ondersteunen onze leerlingen bij faalangst, blokkades, motivatiebelemmeringen, studievaardigheden en concentratieproblemen. Indien nodig nemen zij testen af. In samenwerking met de zorgcoördinator stellen zij de ontwikkelingsperspectiefplannen (OPP) voor de leerlingen op.

Extra zorg en ondersteuning bij ingrijpende gebeurtenissen

Voor leerlingen die vanwege een verlies in de directe omgeving (overlijden, echtscheiding en andere ingrijpende gebeurtenissen) extra ondersteuning nodig hebben, zijn er 2 medewerkers aanwezig die deze ondersteuning kunnen bieden. Deze kunnen als een leerling vastloopt in zijn of haar verdriet individuele begeleiding bieden. Ook het vormen van steungroepen is mogelijk. Uiteraard gebeurt dit pas na zorgvuldig overleg met ouders/verzorgers en mentoren van de leerlingen.

Daafnieuws

Vacature docent Nederlands De leerlingen en medewerkers van de Daaf Gelukschool en Vestiging Gunning op de Daaf Geluk zijn met spoed op zoek naar een docent Nederlands per nieuw schooljaar. De vacature betreft 0,8 FTE, 2e graads bevoegdheid en betreft tijdelijke...

Lees meer

De sportdag gaat door!

De sportdag gaat door! Voor nu wordt er een droge ochtend voorspelt morgen en hebben we dus besloten dat de sportdag door gaat. De leerlingen worden dus om 08:30 uur verwacht. 

Lees meer

Belangrijk bericht over de sportdag!

In verband met wisselingen in de weersvoorspelling van donderdag 11 juli, beslissen wij morgen (woensdag 10 juli) rond 17:00 uur of de sportdag van donderdag 11 juli door gaat. Wij verzoeken u dan ook om woensdagmiddag de site en uw mail in de gaten te houden. 

Lees meer

Samen Sterk op het Spaarne College

Ter kennisgeving aan de ouder(s) en verzorger(s)  van de leerlingen die op de vestiging gunning op de Daaf Gelukschool zitten, Dit betreft dus niet uw kind, maar is ter kennisgeving! Haarlem, 4 juli 2019 Onderwerp: samen sterk op Het Spaarne College!  Beste ouders en...

Lees meer