dyslexieprotocol

dyslexieprotocol

dyslexieprotocol

Op de Vestiging Gunning op de Daaf Gelukschool willen we de signalering, de kwaliteit en de begeleiding aan

leerlingen met dyslexie zo optimaal mogelijk maken. Daarvoor is een speciaal dyslexieprotocol geschreven. Het protocol beschrijft onze omgang met leerlingen met dyslexie. Als leidraad dient het Landelijk dyslexieprotocol VO, dat geschreven is in opdracht van het Ministerie van OCW.

Het dyslexieprotocol:

  • helpt bij het signaleren van leerlingen met dyslexie;
  • geeft aan hoe wij leerlingen ondersteunen die al over een dyslexieverklaring beschikken;
  • omschrijft welke begeleiding wij bieden en welke compensaties en faciliteiten er op de Vestiging Gunning op de Daaf Gelukschool mogelijk zijn.

Het dyslexieprotocol kunt u vinden onder het menu ‘downloads – protocollen’.

Daafnieuws