dit is VGDG

dit is VGDG

dit is VGDG

Wij zijn gespecialiseerd in het geven van onderwijs aan leerlingen met een autisme spectrum stoornis van 12 tot 20 jaar met geïnternaliseerde problematiek en leerlingen met angstig en/of teruggetrokken gedrag die zich (nog) niet goed kunnen ontplooien in het reguliere voortgezet onderwijs.

De Vestiging Gunning op de Daaf Geluk biedt aangepast onderwijs

De school biedt iedere leerling aangepast onderwijs, waarbij wij in een veilig klimaat de persoonlijke ontwikkeling van iedere leerling nauwkeurig in de gaten houden. Op de Vestiging Gunning op de Daaf Gelukschool verzorgen we diplomagericht onderwijs. Daarom maken we voor elke leerling een ontwikkelingsperspectief. Goed om te
weten is dat wij al jaren onderwijs geven volgens de visie van passend onderwijs, al ver voordat dit in 2014 werd ingevoerd.

Ondersteuningsplan voor elke leerling

Meer informatie over welk type leerlingen wij goed kunnen bedienen vindt u in ons ondersteuningsplan bij de downloads. Om toegelaten te worden op onze school is een toelaatbaarheidsverklaring nodig.

Onderwijs op maat

Kenmerkend voor het speciaal onderwijs is dat we uitgaan van de mogelijkheden van de individuele leerling. Op de Vestiging Gunning op de Daaf Gelukschool krijgen de leerlingen dan ook ‘onderwijs op maat’ en geven we veel aandacht, begeleiding en hulp. Bij ons zitten er maximaal 13 – 15 leerlingen in een klas.

Structuur is de kern

Wij trainen onze leerlingen in het zelfstandig uitvoeren van opdrachten, in het plannen van hun werk en in sociale vaardigheden. ‘Structuur bieden’ is voor onze school een kernbegrip. Op de Vestiging Gunning op de Daaf Gelukschool proberen we de situaties die de leerlingen later in de praktijk tegenkomen zoveel als mogelijk na te bootsen.

Gezamenlijke verantwoordelijkheid

Het spreekt voor zich dat de school het belangrijk vindt dat de leerlingen ‘goed in hun vel zitten’. Alleen dan hebben zij de ruimte en de tijd om voldoende aandacht te besteden aan het schoolwerk. Daarbij komt goed onderwijs alleen tot stand wanneer leerlingen, ouders/verzorgers en medewerkers zich gezamenlijk verantwoordelijk voelen. Een goed contact tussen school en leerlingen en tussen school en ouders/verzorgers is
daarom van groot belang.

Lekker gezond!

Onderzoek toont aan dat fittere, gezondere leerlingen een betere concentratie hebben en aantoonbaar beter presteren op school.

  • Thema’s over gezond eten en leven behandelen we in de leefstijl- en groepsbegeleidingslessen.
  • We geven extra aandacht aan sport en beweging
  • De school kantine heeft gezonde producten.

De Vestiging Gunning op de Daaf Gelukschool heeft vanuit het ondersteuningsaanbod ‘Sport, bewegen en een gezonde leefstijl’ een subsidie ontvangen om optimaal aandacht te kunnen besteden aan een gezonder leefklimaat op school.

Daafnieuws