dit is VGDG

dit is VGDG

dit is VGDG

Wij zijn gespecialiseerd in het geven van onderwijs aan leerlingen met een autisme spectrum stoornis van 12 tot 20 jaar met geïnternaliseerde problematiek en leerlingen met angstig en/of teruggetrokken gedrag die zich (nog) niet goed kunnen ontplooien in het reguliere voortgezet onderwijs.

De Vestiging Gunning op de Daaf Geluk biedt aangepast onderwijs

De school biedt iedere leerling aangepast onderwijs, waarbij wij in een veilig klimaat de persoonlijke ontwikkeling van iedere leerling nauwkeurig in de gaten houden. Op de Vestiging Gunning op de Daaf Gelukschool verzorgen we diplomagericht onderwijs. Daarom maken we voor elke leerling een ontwikkelingsperspectief. Goed om te
weten is dat wij al jaren onderwijs geven volgens de visie van passend onderwijs, al ver voordat dit in 2014 werd ingevoerd.

Ondersteuningsplan voor elke leerling

Meer informatie over welk type leerlingen wij goed kunnen bedienen vindt u in ons ondersteuningsplan bij de downloads. Om toegelaten te worden op onze school is een toelaatbaarheidsverklaring nodig.

Onderwijs op maat

Kenmerkend voor het speciaal onderwijs is dat we uitgaan van de mogelijkheden van de individuele leerling. Op de Vestiging Gunning op de Daaf Gelukschool krijgen de leerlingen dan ook ‘onderwijs op maat’ en geven we veel aandacht, begeleiding en hulp. Bij ons zitten er maximaal 13 – 15 leerlingen in een klas.

Structuur is de kern

Wij trainen onze leerlingen in het zelfstandig uitvoeren van opdrachten, in het plannen van hun werk en in sociale vaardigheden. ‘Structuur bieden’ is voor onze school een kernbegrip. Op de Vestiging Gunning op de Daaf Gelukschool proberen we de situaties die de leerlingen later in de praktijk tegenkomen zoveel als mogelijk na te bootsen.

Gezamenlijke verantwoordelijkheid

Het spreekt voor zich dat de school het belangrijk vindt dat de leerlingen ‘goed in hun vel zitten’. Alleen dan hebben zij de ruimte en de tijd om voldoende aandacht te besteden aan het schoolwerk. Daarbij komt goed onderwijs alleen tot stand wanneer leerlingen, ouders/verzorgers en medewerkers zich gezamenlijk verantwoordelijk voelen. Een goed contact tussen school en leerlingen en tussen school en ouders/verzorgers is
daarom van groot belang.

Lekker gezond!

Onderzoek toont aan dat fittere, gezondere leerlingen een betere concentratie hebben en aantoonbaar beter presteren op school.

  • Thema’s over gezond eten en leven behandelen we in de leefstijl- en groepsbegeleidingslessen.
  • We geven extra aandacht aan sport en beweging
  • De school kantine heeft gezonde producten.

De Vestiging Gunning op de Daaf Gelukschool heeft vanuit het ondersteuningsaanbod ‘Sport, bewegen en een gezonde leefstijl’ een subsidie ontvangen om optimaal aandacht te kunnen besteden aan een gezonder leefklimaat op school.

Daafnieuws

Open Podium 2020

Op woensdagavond 12 februari was de aula van de Daaf Geluk omgetoverd tot een knusse theaterzaal. De trap zat vol met familie, vrienden, medeleerlingen en docenten en aan de zijkant zaten de deelnemende leerlingen met lichte zenuwen te wachten tot ze hun kunsten...

Lees meer

Inloopmiddag 5 februari 2020 gaat niet door

Beste ouders/verzorgers, Door omstandigheden gaat de inloopmiddag van woensdag a.s. niet door. De eerstvolgende inloopmiddag is woensdag 13 mei. Wij beseffen dat u misschien hiervoor uw agenda vrij heeft moeten maken en bieden onze excuses aan.  Met vriendelijke...

Lees meer

Inloopmiddag woensdag 5 februari van 15.30 uur tot 17.00 uur

De eerste inloopmiddag in november leverde mooie gesprekken en suggesties op. Ook was er de wens om sommige thema’s wat langer met elkaar te bespreken. Aan deze wens geven we graag gehoor! U bent van harte welkom om met andere ouders in gesprek te gaan over het thema...

Lees meer

VMBO infoavond 2e klas

Hieronder de powerpoint presentaties betreft de info over 2e  klas VMBO profielen. presentatie vmbo infoavond 2019 presentatie vmbo infoavond 2019 LOB en profielen presentatie ouderavond E&O

Lees meer

Inloopmiddag woensdag 13 november 2019

Woensdag 13 november is er van 15.30 uur tot 17.00 uur een inloopmiddag voor alle ouders/verzorgers van onze leerlingen. Deze middag staat in het teken van ontmoeting. U kunt in een informele sfeer ervaringen, ideeën, tips, vragen, wensen, enz. uitwisselen met andere...

Lees meer